Bestsellery
Przewód poliuretanowy PU niebieski
Przewód poliuretanowy PU niebieski
1,19 zł 0,97 zł
mb
Przewód poliuretanowy PU transparentny
Przewód poliuretanowy PU transparentny
1,16 zł 0,94 zł
mb
Łącznik prosty wtykowy
Łącznik prosty wtykowy
2,19 zł 1,78 zł
szt.
Złączka prosta wtykowa G1/4
Złączka prosta wtykowa G1/4
3,11 zł 2,53 zł
szt.
Przewód kalibrowany polietylen PE niebieski
Przewód kalibrowany polietylen PE niebieski
0,93 zł 0,76 zł
mb
Przewody poliuretanowe kalibrowane SANG-A
Przewody poliuretanowe kalibrowane SANG-A
2,26 zł 1,84 zł
mb
Trójnik wtykowy T
Trójnik wtykowy T
2,71 zł 2,20 zł
szt.
Wąż zbrojony wzmacniany
Wąż zbrojony wzmacniany
3,43 zł 2,79 zł
mb
Łącznik prosty redukcyjny wtykowy
Łącznik prosty redukcyjny wtykowy
2,59 zł 2,11 zł
szt.
Złączka kątowa wtykowa G1/8
Złączka kątowa wtykowa G1/8
3,30 zł 2,68 zł
szt.
Baza wiedzy
Program punktowy

REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem programu punktowego jest firma PS Automatyka Krzysztof Rajchel, ul. Litewska 12, 80-719 Gdańsk.
2. Celem konkursu jest wymienianie zebranych punktów na nagrody rzeczowe.
3. Program zbierania punktów jest prowadzony z wykorzystaniem strony www.psautomatyka.com.pl oraz
www.psautomatyka.pl
4. Punkty będą naliczane od dnia 3.02.2020, od godziny 16.00 do odwołania przez Organizatora.
5. Naliczanie punktów możliwe jest wyłącznie poprzez dokonywanie zakupów online przez sklep
Internetowy znajdujący się pod adresem www.psautomatyka.com.pl, zakupy dokonywane u
przedstawicieli handlowych, w biurze firmy, telefonicznie, mailowo i w każdej innej formie, niż
poprzez sklep Internetowy nie uprawniają do udziału w tej formie programu punktowego.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PUNKTOWYM
1. Uczestnikiem Programu punktowego może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia,
b) zarejestruje się oraz dokona zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego
www.psautomatyka.com
c) nie jest pracownikiem firmy PS Automatyka Krzysztof Rajchel
d) nie jest członkiem rodziny pracownika PS Automatyka Krzysztof Rajchel
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnik dokonując zakupów za pośrednictwem strony www.psautomatyka.com zbiera punkty,
które następnie może wymienić na nagrody zgodnie z listą nagród przewidzianą w akcji.
2. Ilość zgromadzonych punktów będzie widoczna po zalogowaniu w panelu klienta oraz wysyłana
każdorazowo mailem po złożeniu zamówienia.
3. Za każde wydane 3 PLN uczestnik otrzymuje 1 punkt do wymiany na rabaty.
4. Zwroty zamówień powodują zmniejszenie liczby punktów o ich wartość zgodną ze zwracanym zamówieniem.


Wymiana punktów na progi rabatowe:
1. Za zebrane punkty przypisywane będą rabaty na dalsze zakupy poprzez stronę www.psautomatyka.com.pl
2. Sposób rozliczania punktów na rabaty handlowe:
    - próg 1 - 1000 pkt - stały rabat 3%
    - próg 2 - 3500 pkt - stały rabat 5%
    - próg 3 - 5500 pkt - stały rabat 7%

3. Jeśli Uczestnik nie dokona zakupu poprzez sklep www.psautomatyka.com.pl przez 200 dni liczba zebranych punktów jest zerowana.


DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROGRAMU PUNKTOWEGO

1. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora
w jego siedzibie w celu realizacji postanowień planów punktowych. Właściciel danych osobowych ma prawo do
dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w
Programie punktowym.

REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Programu Punktowego mogą być składane przez Uczestników Konkursu za
pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres biuro@psautomatyka.pl lub w formie pisemnej
listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Programu Punktowego,
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia sumowania punktów.
2. Skutecznie złożone reklamacje, będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Zgłaszający zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie Punktowym, jednak tylko z ważnych przyczyn
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi.
2. Zgłoszenie udziału w Programie punktowym oznacza, iż Uczestnik Programu Punktowego zapoznał się z treścią
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium